Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1    Huisregels

 • Na ondertekening van het inschrijf formulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
 • Laat waardevolle spullen thuis. Kleine spullen zoals sleutels, portemonnees en mobiele telefoons (mits uitgeschakeld), kunnen mee genomen worden naar de yogaruimte.
 • Omwille van de hygiëne wordt geadviseerd een eigen handdoek mee te brengen. Kussens, matten e.d. zijn aanwezig.
 • Draag tijdens de lessen kleding waarin je gemakkelijk kan bewegen. Kleding in diverse lagen kan als prettig worden ervaren.
 • In verband met het lesroosters vraag ik u aan te geven in welke les(sen) u een vaste plek wilt. Uiteraard is er overleg mogelijk i.v.m. de flexibele roostering.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van u zelf of uw kind. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel even contact met uw huisarts op.
 • Bij INKA gaan we er vanuit dat u in staat bent om normale lichamelijke inspanning te verrichten. Als u hierover twijfelt, raadpleeg dan uw huisarts of specialist.
 • Deelname aan workshops of de lessen geschiedt volledig op eigen risico. INKA Studio is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen/schade.
 • Tevens is INKA studio ook niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • De yogalessen eindigen vaak met een laatste oefening ter ontspanning of korte meditatie. Als er een les voor of na uw les plaats vindt, wees dan rustig en stil uit respect voor de andere cursisten.

 

2    Abonnement en kosten

 • U kunt op elk moment van de maand starten met het volgen van de lessen.
 • U mag altijd een proefles gratis volgen.
 • Het lesgeld bedraagt het bedrag zoals op de website vermeld staat.
 • Het abonnementsgeld moet voor de aanvang van de 1e les van de maand betaald

worden. Dit mag contant of U mag het abonnement storten op banknummer :   NL13INGB0700026282 onder vermelding van de betreffende maand en uw naam.

 • Losse lessen of losse leskaarten kunnen alleen contant betaald worden.
 • Een maandabonnement voor 1 les in de week kost €27,50, ingaande op de 1e dag van de maand.
 • Een maandabonnement voor onbeperkt volgen van lessen bedraagt € 32,50,-, ingaande op de 1e dag van de maand.
 • Een 6 maanden contract (1 les per week) kost €25,- per maand. Dit bedrag kan in 2 keer voor een periode van 3 maanden betaald worden, ingaande op de 1e les van de maand.
 • Een 6 maanden contract voor onbeperkt volgen van lessen bedraagt €30,-. Dit bedrag kan ook in 2 keer voor een periode van 3 maanden betaald worden, ingaande op de 1e les van de maand.

2.10  Een lossen leskaart van 5 lessen kost €40,-. Deze is geldig tot 2 maanden na datum van

afname

2.11 Een losse leskaart van 10 lessen kost € 70,-. Deze is geldig tot 3 maanden na datum van

afname.

2.12 U sluit het abonnement voor u zelf af. Iemand anders kan niet op uw abonnement geen

les volgen

 

3   Uitsluiting

3.1  INKA studio heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te

weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2  INKA studio heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de

deelnemer te weigeren.

 

4     Gemiste lessen of (tijdelijk) stopzetten van abonnement

4.1  Wanneer u een les niet kunt volgen, dan kunt u dit doorgeven via e-mail of telefoon.

4.2  Wanneer u zich vooraf heeft afgemeld (bij een abonnement) kan de les binnen een

maand in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden. Na deze maand vervalt het

recht op inhalen.

4.3  Tijdelijk stopzetten is mogelijk bij afwezigheid langer dan een maand. Dit dient 1

kalendermaand van te voren aangegeven worden. Abonnementen gaan automatisch

weer in na afgesproken pauze periode.

4.4  Er vindt geen restitutie plaats voor gemiste lessen.

4.5  Als je geen lessen meer wilt volgen meld je dit schriftelijk per e-mail

4.6  Je kan op elk moment je abonnement opzeggen. Je opzegging gaat dan in op de

1e dag van de eerstvolgende maand.

 

5    Vakantie

5.1   Tijdens de zomervakantie, de kerstvakantie en op nationale feestdagen vinden er geen

lessen plaats mits anders met u is gecommuniceerd.

5.2  Over de exacte wijzigingen en data informeren we je tijdens de lessen, via de

nieuwsbrief, de website www.inkastudio.nl  of  de Facebook  pagina

www.facebook.com/Inka-Studio

 

6    Onze verantwoordelijkheid

6.1  INKA werkt alleen met docenten die een goede meerjarige en intensieve scholing

hebben genoten en voldoende ervaring hebben.

6.2  INKA behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

6.3  INKA is verplicht om wijzigingen tijdig aan U door te geven.

6.4  De geldende tarieven zijn te vinden op de website. Aan eerdere vermeldingen over

tarieven kunnen geen rechten ontleend worden.